UA-96991388-1

น้ำยาดับกลิ่นอโนไดซ์ (ชนิดน้ำ 1 ถัง บรรจุ 25 กิโลกรัม)

Last updated: Jan 20, 2018  |  2129 จำนวนผู้เข้าชม  |  สารเติมแต่ง

น้ำยาดับกลิ่นอโนไดซ์ (ชนิดน้ำ 1 ถัง บรรจุ 25 กิโลกรัม)

ขอบเขตการใช้งาน :

ยับยั้งการเกิดก๊าซเหม็นระหว่างการอโนไดซ์

คุณลักษณะ :

ลักษณะ: ใช้เพียงน้อยนิดแต่ได้ผลคุ้มค่าและทำความสะอาดได้ง่าย

วัตถุดิบหลัก :

ชีวภาพ, ธรรมชาติ, อินทรีย์

ลักษณะกายภาพ :

1) สี: ขาวหรือไม่มีสี

2) สถานะ: ของเหลว

3) ความสามารถในการละลาย: ละลายเข้ากันได้ดี

4) เสถียรภาพ: ไม่ทำให้เคมีในบ่ออโนไดซ์เปลี่ยนแปลงใด ๆ