UA-96991388-1

สารเติมแต่ง

น้ำยาดับกลิ่นอโนไดซ์ (ชนิดน้ำ 1 ถัง บรรจุ 25 กิโลกรัม)

น้ำยากันเชื้อรา (ชนิดน้ำ 500cc)

เคมีปิดผิวแบบร้อน (ชนิดผง 1 กล่อง บรรจุ 10 กิโลกรัม)

เคมีปิดผิวแบบเย็น (ชนิดผง 1 กล่อง บรรจุ 10 กิโลกรัม)

เคมีเรียบผิว (ชนิดผง 1 ถุง บรรจุ 25 กิโลกรัม)

เคมีล้างไขมัน (ชนิดผง 1 ถุง บรรจุ 20 กิโลกรัม)