UA-96991388-1

Surface & Coatings 2018 at BITEC Bangna

20 มิ.ย. 2561  -  23 มิ.ย. 2561

เรียน ลูกค้าที่เคารพ

บริษัทฯ เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Surface & Coatings 2018 ที่ไบเทค บางนา
กำหนดจัดงานในวันที่ 20-23 มิถุนายน 2561 นี้

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับท่านในงานนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ฮีโน่ เทคโนโลยี จำกัด